Reklamace výrobku

 

Vážení Zákazníci,

 

Staráme se o vaše práva, tedy také o právo do reklamace. Níže naleznete detailní informace ohledně naší zodpovědnosti za vady prodaného výrobku a vašich práv spojených s reklamací zboží podle zákona – odpovědnost za vady.

Pozor! Pamatujte, že pokud na daný výrobek byla poskytnutá záruka, tak můžete také na základě onoho zboží reklamovat – jen, v tomto případě odpovědnost nese subjekt, uvedený v záručním listu. Záruka také samostatně poskytuje práva. Každopádně, reklamace na základě záruky, nemá vliv na naší zodpovědnost za vady, ani nevyhrazuje ani neomezuje vaše práva spojené s naší odpovědností za vady prodaného předmětu.

Základ a rozsah našich povinnosti a odpovědnosti za vady výrobku je vymezený v právních předpisech, zejména v občanským zákoníku.

Máme povinnost doručit výrobek bez závad. Odpovídáme na základě záruky, pokud se fyzická vada projeví na výrobku před uplynutím 2 let od převzetí. Důležité! Neseme zodpovědnost za fyzické vady, kteréjiž existovaly ve chvíli, kdy kupující zboží převzal.  

 

Zboží můžete reklamovat jedním z následujících způsobů:

  • písemně na adresu: DAJAMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków;
  • v elektronické formě, prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@loveair.cz;

V reklamaci uveďte: (1) informace týkající se předmětu reklamace a okolnosti, a detaily závady, zejména druh závady, a datum jejího projevení; (2) požadavek týkající se způsobu odstranění závady, nebo prohlášení o snížení kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy a (3) kontaktní údaje – to usnadní vyřešení reklamace. Pamatujte, že pokyny uvedené výše jsou doporučenou formou, využití jiného způsobu popisu reklamace, nemá vliv na reklamační řízení.

 

Pro reklamaci zboží můžete využít reklamační formulář  ale není to povinná forma.

  

Pamatujte, že pokud hodláte využít vaše práva na základě reklamace odpovědnosti za vady, je nutné abyste na naše náklady odeslali výrobek, na kterým se závada projevila na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków. Pokud z důvodu instalace výrobku, odmontování by bylo nadměrně náročné, Zákazník je povinen umožnit přístup k výrobku, v místě, kde se výrobek nachází.

 

Odpovíme na vaší reklamaci tak rychle, jak to bude možné, nejpozději však do 14 kalendářních dní ode dne nahlášení. Důležité! Pokud neodpovíme v této lhůtě, požadavek na opravu, výměnu nebo slevu byl uznán a reklamace je vyřešená podle požadavku.

 

 

Zákazník má také možnost využít z mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Detailní informace týkající se možností využití přes klienta, který je spotřebitelem z mimosoudních způsobů řešení reklamací a dosažení svých práv a také všechny procedury jsou dostupné pod odkazem: https://www.coi.cz/informace-o-adr/  na stránce ČOI, které úkolem je pomoc zákazníkům v řešení mimosoudních sporů a problémů.

 

Zákazník má následující příkladové možnosti využití mimosoudního řešení reklamací a dosažení práv:

(1) požadavek na mimosoudní řešení sporu do Rozhodčího soudu (více na stránkách https://www.soud.cz); (2) požadavek na mimosoudní řešení sporů do krajského inspektorátu České Obchodní Inspekce (více informací na stránkách https://www.coi.cz/); a (3) pomoc evropské instituce ODR pod adresou: http://ec.europa.eu/consumers/odr kde je dostupná platforma internetového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na evropské úrovni. Platforma ODR je interaktivní mnohajazyčnou webovou stránkou, s komplexním střediskem obsluhy pro spotřebitele a obchodníky, která pomáhá řešit mimosoudně spory týkající se obchodních internetových kupních smluv nebo smluv o doručení služeb. Více informací na stránkách platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Ostatní reklamace

Stejným způsobem jako popsaný výše můžete nahlásit reklamace spojené s fungováním našeho internetového obchodu, a elektronických služeb (jako zákaznický účet nebo formulář objednávky) a také všechny ostatní reklamace a připomínky ohledně fungování našeho obchodu.

 

V popise zadejte (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu reklamované události (2) Vaše požadavky, a (3) kontaktní údaje – to usnadní a urychlí vyřešení reklamace. Samozřejmě požadavky ohledně popisu jsou pouze doporučené, pokud zvolíte jinou formu, která bude stejnou informační hodnotu, nebude to mít žádný vliv na to, zda reklamace bude uznaná, nebo ne.

 

 

Inforumjeme, že pro realizaci služeb dostupných v našem obchodě, optimalizaci obsahu a přizpůsobení obchodu vašim požadavkům, použiváme informace poskytnuté prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na zařízení konečného uživatele. Soubory cookies můžete prohlížet v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další využití stránek internetového obchodu, bez změny nastavení prohlížeče znamená, že souhlasítě z využitím souborů cookies. Více informací je poskytnuto v politice ochrany osobních údajů obchodu.