OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LOVEAIR.CZ

 

OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY ÚHRADY ZA PRODUKT

5. CENA, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY A ODBĚRU PRODUKTU

6. REKLAMACE PRODUKTU

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ, UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO PROCEDURÁM

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. SMLUVNÍ PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

10. USTANOVENÍ PLATNÁ PRO PODNIKATELE

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Internetový obchod www.loveair.cz se stará o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže zříci práv přiznaných polským zákonem o ochraně spotřebitele (Ustawa o Prawach Konsumenta). Pokud ustanovení kupních smluv jsou méně výhodná pro spotřebitele, než ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, jsou tyto ustanovení neplatná a místo nich se aplikují předpisy zákona o ochraně spotřebitele. Proto také tyto obchodní podmínky nemají za účel vylučovat ani omezovat jakákoliv zákonná práva spotřebitele a veškeré případné pochyby je třeba interpretovat ve prospěch spotřebitele. V případě eventuálního rozporu ustanovení těchto podmínek s výše uvedenými předpisy mají přednost předpisy a je třeba je uplatňovat.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod na adrese www.loveair.cz provozuje společnost DAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Krakově (adresa ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Soudního rejstříku pod číslem KRS 0000707152; rejstříkový soud, v němž je uložena dokumentace společnosti: Oblastní soud pro Krakov-Střed v Krakově, XII. ekonomický odbor polského Soudního rejstříku; DIČ: 6282266484; REGON (identifikační číslo): 364324516; adresa elektronické pošty: kontakt@loveair.cz, telefonní číslo: 228 880 259.

 

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro spotřebitele, tak i podnikatele využívajících služeb internetového obchodu (s výjimkou bodu 9 podmínek, který je určen pouze pro podnikatele).

 

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v internetovém obchodě při realizaci ustanovení těchto podmínek je prodejce. Osobní údaje se zpracovávají za účelem, v rozsahu a na základě pravidel uvedených v politice ochrany soukromí zveřejněné na webu internetového obchodu. Politika ochrany soukromí obsahuje především pravidla zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů a také informace ohledně používání cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě. Používání internetového obchodu včetně provádění nákupů je dobrovolné. Podobně je dobrovolné s tím spojené uvádění osobních údajů uživatelem internetového obchodu, příjemcem služby nebo zákazníkem s výjimkami uvedenými v politice ochrany soukromí (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodejce).

 

1.4. Definice:

BLOG – elektronická služba, kde se nachází články, videa a další tematicky uspořádané informace, která je dostupná v internetovém obchodě a provozovaná provozovatelem pro všechny návštěvníky internetového obchodu.

 

PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státem uznaných nepracovních dní v Polsku a Čechách.

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář v internetovém obchodě sloužící k založení účtu.

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – elektronická služba, interaktivní formulář v internetovém obchodě sloužící k podání objednávky, zejména přidání produktů do elektronického košíku a určení podmínek kupní smlouvy včetně způsobu dodávky a úhrady.

 

ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba mající úplnou právní způsobilost a v případech uvedených v obecně platných předpisech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost; – která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít s prodejcem kupní smlouvu.

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK – polský zákon ze dne 23. dubna 1964 (polská sbírka zákonů Dz. U. č. 16, spis. zn. 93 s pozdějšími změnami); a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

 

 

ÚČET – elektronická služba, sada informací označená individuálním názvem (uživatelské jméno) uvedeným příjemcem služby v informační systému provozovatele, kde se shromažďují údaje uvedené příjemcem služby a informace o jím podaných objednávkách v internetovém obchodě.

 

NEWSLETTER –  elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služby za pomocí elektronické pošty (e-mail), která umožňuje všem příjemcům služby automaticky obdržovat od poskytovatele služby pravidelná vydání newslettera obsahujícího informace o výrobcích, novinkách a akcích v internetovém obchodě.

 

VÝROBEK, PRODUKT – movitá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky internetového obchodu

 

INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod provozovatele dostupný na adrese: www.loveair.cz

 

PRODEJCE; PROVOZOVATEL – společnost DAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Krakově (adresa  ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Soudního rejstříku pod číslem KRS 0000707152; rejstříkový soud, v němž je uložena dokumentace společnosti: Oblastní soud pro Krakov-Střed v Krakově, XII. ekonomický odbor polského Soudního rejstříku; DIČ: 6282266484; REGON (identifikační číslo): 364324516; adresa elektronické pošty: kontakt@loveair.cz, telefonní číslo: 228 880 259.

 

KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva o prodeji výrobku uzavíraná mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím internetového obchodu.

 

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou provozovatelem služby příjemci služby prostřednictvím internetového obchodu.

 

PŘÍJEMCE SLUŽBY – (1) fyzická osoba mající úplnou právní způsobilost a v případech uvedených v obecně platných předpisech také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost; – která používá nebo má v úmyslu používat elektronickou službu.

 

ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ZÁKON – polský zákon o ochraně spotřebitele (ustawa o prawach konsumenta) ze dne 30. května 2014 (polská sbírka zákonů Dz.U. 2014 spis. zn. 827 s pozdějšími změnami); a Etickým kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů. 

 

 

OBJEDNÁVKA – prohlášení vůle zákazníka podávané prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy s prodejcem o koupi výrobku.

 

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V internetovém obchodě jsou dostupné následující elektronické služby: blog, účet, objednávkový formulář a newsletter.

 

2.1.1. Blog je dostupný pro všechny návštěvníky internetového obchodu. Používání blogu je bezplatné a je dostupný na příslušné kartě obchodu. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu přestat blog používat uzavřením webového prohlížeče.

 

2.1.2. Účet – používání účtu je možné poté, co příjemce služby provede dohromady dva kroky po sobě – (1) vyplní registrační formulář, (2) klikne na „Založit účet“. V registračním formuláři musí příjemce služby vyplnit následující údaje o sobě: jméno a příjmení / název firmy, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, obec, země), adresa elektronické pošty, kontaktní telefonní číslo a heslo.

2.1.2.1. Elektronická služba účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu zrušit účet (rezignovat na účet) zasláním příslušné žádosti provozovateli, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@loveair.cz, nebo písemně na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko.

 

2.1.3. Objednávkový formulář – používání objednávkového formuláře začíná v okamžiku, kdy zákazník vloží první výrobek do elektronického košíku v internetovém obchodě. K podání objednávky dochází poté, co zákazník provede dohromady dva kroky po sobě – (1) vyplní objednávkový formulář a (2) následně klikne na stránce internetového obchodu „Odeslat objednávku se závazkem úhrady“ – do tohoto okamžiku existuje možnost samostatné úpravy zadaných údajů (pro tento účel je třeba se řídit zobrazovanými pokyny a informacemi na stránkách internetového obchodu). V objednávkovém formuláři musí zákazník vyplnit následující údaje o sobě: jméno a příjmení / název firmy, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, obec, země), adresa elektronické pošty, kontaktní telefonní číslo a údaje o kupní smlouvě. Výrobek/výrobky, počet výrobků, místo a způsob dodávky výrobku/výrobků, způsob úhrady. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je také třeba uvést název firmy a DIČ.

2.1.3.1 Elektronická služba objednávkový formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a končí okamžikem odeslání objednávky jeho prostřednictvím nebo okamžikem, kdy příjemce služby dříve přestane podávat objednávku prostřednictvím formuláře.

 

2.1.4. Newsletter – k používání zpravodaje dochází k zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka při zakládání účtu – v okamžiku vytvoření účtu je příjemce služby zapsán k odběru zpravodaje nebo při zaškrtnutí příslušného políčka během vyplňování objednávkového formuláře – v okamžiku odeslání objednávky je příjemce zapsán k odběru zpravodaje.

2.1.4.1. Elektronická služba zpravodaj je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu zrušit odebírání newsletteru zasláním příslušné žádosti provozovateli, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@loveair.cz, nebo písemně na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko.

 

2.2. Technické požadavky potřebné ke spolupráci s informačním systémem, který používá provozovatel služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k službě Internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 nebo vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 nebo vyšší, Opera ve verzi 12.0 nebo vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. nebo vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 nebo vyšší; (4) zapnutí v prohlížeči možnosti ukládání souborů cookies a podpory Javascriptu.

 

2.3. Příjemce služby je povinen používat internetový obchod v souladu s právem a dobrými mravy, s respektem k ochraně osobnosti, autorským právům a intelektuálnímu vlastnictví provozovatele a dalších osob. Příjemce služby je povinen uvádět údaje v souladu se skutečností. Pro příjemce služby platí zákaz uvádění obsahu protiprávního charakteru.

 

2.4. Reklamační řízení:

 

2.4.1. Reklamace související s poskytováním elektronických služeb provozovatelem a ostatní reklamace spojené s fungováním internetového obchodu (s vyloučením procedury reklamace výrobku, která byla uvedena v bodě 6 obchodních podmínek) může příjemce služby podávat jedním z uvedených způsobů:

2.4.2. písemně na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko;

2.4.3. elektronickou poštou na adresu: kontakt@loveair.cz,

2.4.4. V popisu reklamace se doporučuje, aby příjemce služby uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti; (2) požadavek příjemce služby; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace provozovatelem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu pouhého doporučení a nemají vliv na úspěšnost reklamaci uplatňovaných bez doporučeného popisu reklamace.

2.4.5. K reklamaci se provozovatel vyjádří neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dní od podání reklamace.

 

3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem dochází po předchozím zaslání objednávky zákazníkem pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě podle bodu 2.1.2 obchodních podmínek.

 

3.2. Cena výrobku uvedená na stránkách internetového obchodu je v českých korunách a obsahuje daně. O celkové ceně za výrobek včetně daní, které je předmětem objednávky, a o nákladech na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a o dalších nákladech, kdy nelze zjistit výši těchto poplatků – o povinnosti je uhradit, je zákazník informován na stránkách internetového obchodu během zasílání objednávky, mimo jiné také v okamžiku, kdy zákazník vyjadřuje vůli uzavřít kupní smlouvou.

 

3.3. Procedura uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře:

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem dochází po předchozím zaslání objednávky zákazníkem v internetovém obchodě podle bodu 2.1.2 obchodních podmínek.

3.3.2. Po zaslání objednávky prodejce neprodleně potvrdí obdržení objednávky a zároveň ji přijímá k realizaci. Potvrzení obdržení a přijetí objednávky k realizaci nastává zasláním příslušné e-mailové zprávy prodejcem zákazníkovi na adresu elektronické pošty uvedenou při zasílání objednávky, zpráva obsahuje přinejmenším deklaraci prodejce o obdržení objednávky a přijetí objednávky k realizaci a potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše zmíněnou e-mailovou zprávu, kupní smlouva mezi zákazníkem a prodejcem je uzavřena.

 

3.4. Uložení, zabezpečení a zpřístupnění zákazníkovi obsahu uzavírané kupní smlouvy nastává (1) zveřejněním těchto obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním zákazníkovi e-mailové zprávy, o níž se hovoří v bodě 3.3.2. obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je navíc uložený a zabezpečený v informačním systému internetového obchodu prodejce.

 

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY ÚHRADY ZA PRODUKT

4.1. Prodejce poskytuje zákazníkovi následující způsoby úhrady z titulu kupní smlouvy:

4.1.1. Platba v hotovosti na dobírku při vyzvednutí zásilky.

4.1.2. Platba převodem na bankovní účet prodejce.

4.1.3. Platby ve splátkovém systému – platba se koná prostřednictvím externích subjektů umožňujících splátkové služby.

4.1.4. Leasing – platba se provádí zcela nebo zčásti z prostředků pocházejících z leasingové smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a třetí stranou.

4.1.5. Elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím služby třetí strany – možné aktuální způsoby úhrady jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v informační záložce Nejčastější dotazy.

Zúčtování transakcí elektronickými platbami a platební kartou se provádí podle volby zákazníkem. 

4.2. Splatnost:

4.2.1. Vybere-li si zákazník úhradu převodem, elektronickou platbu nebo úhradu platební kartou, zákazník je povinen provést platbu do 7 kalendářních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.2.2. Zvolí-li si zákazník platbu hotově při vyzvednutí zásilky, je zákazník povinen provést úhradu při odběru zásilky.

 

5. CENA, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY A ODBĚRU PRODUKTU

5.1. Doručení výrobku je možné na území České republiky.

 

5.2. Doručení výrobku zákazníkovi je placené, nestanoví-li kupní smlouva jinak. Náklady na doručení výrobku (včetně poplatků za dopravu, doručení i poštovní služby) jsou zákazníkovi sdělovány na stránkách internetového obchodu v informační kartě „Nejčastější dotazy“ a během zasílání objednávky, mimo jiné také v okamžiku, kdy zákazník vyjadřuje vůle zavázat se kupní smlouvou.

 

 

5.3. Prodejci poskytuje zákazníkovi následující způsoby dodávky nebo převzetí výrobku:

5.3.1. Kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku.

5.3.1.1. Prodejce může v objednávkovém formuláři dát zákazníkovi na výběr přepravní společnost, který výrobek doručí. Prodejce si však vyhrazuje právo realizovat objednávku pomoci jiné přepravní společnosti, pokud by společnost vybraná zákazníkem nemohla podle prodejce zajistit včasnou dodávku výrobku.

  

5.4. Termín dodávky výrobku k zákazníkovi činí do 5 pracovních dní, nebyl-li v popisu výrobku nebo během podávání objednávky uveden kratší termín. V případě výrobků s různými termíny dodávky je termínem dodávky ten nejdelší uvedený termín, jenž však nemůže překročit 5 pracovních dní. Začátek lhůty dodávky výrobku k zákazníkovi se počítá následovně:

5.4.1. Vybere-li si zákazník způsob úhrady převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet prodejce.

5.4.2. Vybere-li si zákazník způsob úhrady na dobírku – ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.4.3. Vybere-li si zákazník způsob úhrady na splátky – ode dne, kdy je prodejce informován od poskytovatele úvěru o tom, že uzavřel se zákazníkem úvěrovou smlouvu, nejpozději však ode dne připsání prostředků z poskytnutého úvěru na bankovní účet.

5.4.4. Vybere-li si zákazník leasing – ode dne, kdy je prodejce informován od poskytovatele leasingu o tom, že uzavřel se zákazníkem leasingovou smlouvu, nejpozději však ode dne připsání prostředků z poskytnutého leasingu na bankovní účet.

 

6. REKLAMACE PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti prodejce vůči zákazníkovi, má-li výrobek fyzickou nebo právní vadu (odpovědnost za vadné plnění) jsou stanovené obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména v čl. 556-576 polského občanského zákoníku), a českého obchodního zákoníku.

 

6.2. Prodejce je povinen zákazníkovi dodat výrobek bez vad. Podrobnosti o odpovědnosti prodejce za vady výrobku jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu na záložce věnované reklamaci.

 

6.3. Zákazník může reklamaci podat například:

6.3.1. písemně na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko;

6.3.2. elektronickou poštou na adresu: kontakt@loveair.cz,

 

6.4. V popisu reklamace se doporučuje, aby zákazník uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek způsobu uvedení výrobku do shody s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní to a zrychlí vyřízení reklamace prodejcem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu pouhého doporučení a nemají vliv na úspěšnost reklamaci uplatňovaných bez doporučeného popisu reklamace.

 

6.5. K zákazníkově reklamaci se prodejce vyjádří neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dní od podání reklamace. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, požádal o výměnu věci nebo odstranění vady, nebo podal prohlášení o snížení ceny, přičemž uvedl částku, o níž se má cena snížit, a prodejce se k tomuto požadavku nevyjádřil do 14 kalendářních dní, má se za to, že tento požadavek uznal za oprávněný.

 

6.6. Zákazník uplatňující nároky z titulu vadného plnění je povinen na náklady prodejce doručit vadný výrobek na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, hradí náklady na dopravu výrobku prodejce, v případě zákazníka, který není spotřebitelem, hradí náklady na dopravu zákazník. Bylo-li by doručení z důvodu druhu výrobku nebo způsobu montáže příliš ztížené, tak je zákazník povinen výrobek zpřístupnit prodejci na místě, kde se produkt nachází.

 

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ, UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO PROCEDURÁM

7.1. Podrobnosti o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, uplatňování nároků a zásady přístupu k těmto procedurám jsou k dispozici na webu Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (dostupný online zde: http://www.asociace-sos.cz/wp-content/uploads/kodex_GOS_NOZ_konecna_verze.pdf ).

 

7.2. Spotřebitel má například možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a uplatňování nároků: (1) žádost o řešení sporu ke stálému smírčímu spotřebitelskému soudu; (2) žádost o mimosoudní řešení sporu k  inspektorovi Obchodní inspekce (podrobnosti na webu inspektora místně příslušnému místu provozování hospodářské činnosti prodejce); a (3) pomoc okresního (městského) ochránce práv spotřebitelů nebo občanské organizace, která se zabývá ochranou spotřebitelů (mj. Federace spotřebitelů, Sdružení spotřebitelů).

 

7.3. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma internetového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na unijním úrovni (platforma ODR). Platforma ODR představuje interaktivní a vícejazyčnou webovou stránku s místem komplexní obsluhy pro spotřebitele a obchodníky snažící se mimosoudně vyřešit spor týkající se smluvních závazků daných internetovou kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytnutí služeb (podrobnosti na webu samotné platformy).

 

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářní dní odstoupit bez udání důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 obchodních podmínek. K zachování termínu stačí poslat prohlášení před uplynutím lhůty. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat například:

8.1.1. písemně na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko;

8.1.2. elektronickou poštou na adresu: kontakt@loveair.cz;

8.2. Lhůta k odstoupení od smlouvy začíná bežet:

8.2.1. u smlouvy, při které prodejce vydává výrobek, kdy je povinen přenést vlastnost (např. kupní smlouva) – od převzetí vlastnictví výrobku spotřebitelem nebo jím uvedenou jinou osobou, nikoliv však dopravcem, a v případě smlouvy, která: (1) obsahuje více výrobků, které se dodávají zvlášť, po částech nebo v dílech – od převzetí posledního výrobku, části nebo dílu, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání výrobků po vymezenou dobu – od převzetí prvního výrobku;

8.2.2. u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.

 

8.3. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

 

8.4. Prodejce je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby včetně nákladů na doručení výrobku (s výjimkou dalších nákladů daných jiným způsobem dodávky, který si zákazník zvolil, než je nejlevnější běžný způsob dodávky dostupný v internetovém obchodě). Prodejce vrací platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, ledaže by spotřebitel zřetelně souhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který není pro něj spojen s žádnými náklady. Nenavrhl-li prodejce, že sám vyzvedne výrobek od spotřebitele, může pozastavit vrácení plateb obdržených od zákazníka do okamžiku, kdy obdrží výrobek zpátky nebo kdy spotřebitel doručí doklad o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

 

8.5. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit výrobek prodejci nebo jej předat osobě pověřené prodejcem k převzetí, ledaže by prodejce navrhl, že si sám výrobek vyzvedne. K zachování termínu stačí výrobek odeslat před uplynutím lhůty. Spotřebitel může výrobek vrátit na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko.

 

8.6. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku dané používáním více než nezbytným ke zjištění charakteru, vlastností a fungování výrobku. [Co to znamená? Podívejte se na bod 9 na https://loveair.cz/nejcastejsi-dotazy

 

8.7. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést spotřebitel:

8.7.1. Zvolil-li spotřebitel způsob dodávky výrobku jiný než nejlevnější běžný způsob dodávky dostupný v internetovém obchodě, prodejce není povinen vracet spotřebiteli vyšší náklady.

8.7.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku.

8.7.3. V případě produktu, který je službou, jejíž provádění začalo - na zřetelnou žádost spotřebitele – před uplynutím termínu na odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy po oznámení takového požadavku, povinen uhradit za poskytnuté služby splněné do okamžiku odstoupení od smlouvy. Částka platby se počítá poměrně k rozsahu poskytnuté služby se zohledněním smluvně dohodnuté ceny nebo odměny. Jsou-li cena nebo odměna nadměrné, pak je základem výpočtu této částky tržní hodnota poskytnuté služby.

 

8.8. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli ve vztahu ke smlouvám:

(1) o poskytování služeb, poskytl-li prodejce plně službu se zřetelným souhlasem spotřebitele, jenž byl před zahájením poskytování služby informován, že po poskytnutí služby prodejcem přijde o právo na odstoupení od smlouvy; (2) kde cena nebo odměna závisí na kolísání na finančním trhu, nad čímž prodejce nemá kontrolu a které se mohou vyskytnout před uplynutím termínu do odstoupení od smlouvy; (3) kde je předmětem poskytnutí neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) v níže je předmětem rychle kazící se výrobek nebo mající krátkou dobu použitelnosti; (5) v níž je předmětem výrobek dodávaný v zapečetěném obalu, takže se nadá vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů, byl-li obal po dodání otevřen; (6) v níž jsou předmětem výrobky, které po dodání jsou vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) v níž jsou předmětem alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může nastat teprve po uplynutí 30 dní a jejichž hodnota závisí na kolísání na trhu, nad nímž prodejce nemá kontrolu; (8) kdy spotřebitel zřetelně požadoval, aby prodejce k němu přijel, aby provedl spěšnou opravu nebo údržbu; jestliže prodejce poskytuje také další služby než ty, o jejichž poskytnutí spotřebitel žádal, nebo dodává další výrobky než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, přísluší spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k dalším službám nebo výrobkům; (9) kde předmětem jsou audionahrávky nebo videonahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, byl-li obal po doručení otevřen; (10) o doručování deníků, periodik nebo časopisů s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřeným ve veřejné dražbě; (12) o poskytování služeb v oblasti ubytování jiného než bydlení, přepravy věcí, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb spojených s rekreací, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi, jestliže byl ve smlouvě stanoven den nebo období poskytování služby; (13) o poskytování digitálního obsahu, který není zapsán na fyzickém nosiči, jestliže poskytování začalo se zřetelným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodejcem informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

 

9. SMLUVNÍ PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

9.1. Tento bod podmínek neporušuje práva zákazníka spotřebitele podávat reklamace v souladu s bodem 6 obchodních podmínek ani na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s bodem 8 obchodních podmínek. Smluvní právo na vrácení výrobku, o němž se hovoří v tomto bodě obchodních podmínek, má charakter dodatkový, dobrovolný.

 

9.2. V případě absence odlišných úprav daných tímto bodem obchodních podmínek se uplatňují ustanovení z bodu 8 obchodních podmínek.

 

9.3. Zákazník spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit po uplynutí lhůty 14 kalendářních dní, ale nejpozději 30 kalendářních dní ode dne převzetí výrobku spotřebitelem nebo jím určenou osobou jinou než dopravce, aniž by nesl náklady.

 

9.4. Výrobek vracený zákazníkem nemůže být poškozen a nemůže nést stopy používání.

 

9.5. Zákazníkem vracený výrobek musí být odeslán v původním obalu, kompletní se všemi prvky, které byly součástí kupní smlouvy.

 

9.6. Zákazník spotřebitel využívající smluvního práva na vrácení výrobku nese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku včetně poškození původního obalu výrobku.

 

9.7. Prodejce má právo odmítnout přijmout vrácení výrobku, je-li výrobek vracený zákazníkem poškozen, nese-li stopy po používání, byl-li odeslán v nepůvodním obalu nebo byla-li jakkoliv jinak snížena hodnota výrobku.

 

9.8. Zákazník může využít smluvního práva na vrácení výrobku zasláním příslušného prohlášení, například:

9.8.1. písemně na adresu: DAJAMI, ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko;

9.8.2. elektronickou poštou na adresu: kontakt@loveair.cz.

 

10. USTANOVENÍ PLATNÁ PRO PODNIKATELE

10.1. Tento bod obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se týkají výhradně zákazníků a příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli.

 

10.2. Prodejce má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem nespotřebitelem do 14 kalendářních dní ode dne uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy může v tomto případě nastat bez uvedení důvodu a na straně zákazníka nespotřebitele nevznikají žádné nároky vůči prodejci.

 

10.3. V případě zákazníků nespotřebitelů má prodejce právo omezit dostupné způsoby úhrady nebo požadovat úhradu celku nebo části předem, a to nezávisle na způsobu úhrady, jenž si zákazník vybral, a na skutečnosti uzavření kupní smlouvy.

 

10.4. V okamžiku, kdy prodejce předá výrobek dopravci, přecházejí na zákazníka nespotřebitele výhody a břemena spojená s výrobkem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození výrobku. Prodejce v takovém případě nenese odpovědnost za ztrátu, úbytek nebo poškození výrobku vzniklé od převzetí k přepravě až po předání zákazníkovi ani za zpoždění v přepravě zásilky.

 

10.5. V případě zaslání výrobku zákazníkovi prostřednictvím dopravce je zákazník nespotřebitel povinen prohlédnout zásilku v čase a způsobem používaným při zásilkách tohoto druhu. Zjistí-li, že během přepravy došlo k úbytku nebo poškození výrobku, je povinen provést veškeré činnosti potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.

 

10.6. V souladu s čl. 558 § 1 polského občanského zákoníku se vylučuje odpovědnost prodejce za vady výrobku vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem.

 

10.7. V případě příjemců služby nespotřebitelů může poskytovatel služby vypovědět smlouvu o poskytování elektronické služby s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení příjemci služby.

 

10.8. Odpovědnost poskytovatele služby / prodejce vůči příjemci služby / zákazníkovi nespotřebiteli, bez ohledu na právní důvod, je omezená – jak v rámci jednotlivého nároku, tak i za veškeré nároky celkem – do výše zaplacené ceny a dopravného z titulu kupní smlouvy, ne však více než do částky šesti tisíc korun. Poskytovatel služby / prodejce nese odpovědnost vůči příjemci služby / zákazníkovi nespotřebiteli pouze za typické škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a nenese odpovědnost z ušlý zisk vůči příjemci služby / zákazníkovi nespotřebiteli.

 

10.9. Veškeré spory vzniklé mezi prodejcem / poskytovatelem služby a zákazníkem / příjemcem služby nespotřebitelem budou předány soudu místně příslušnému sídlu prodejce / poskytovatele služby.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavírané přes internetový obchod se uzavírají v češtině.

 

11.2. Změna obchodních podmínek

11.2.1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek z vážných důvodů, tedy: změny právních předpisů; změny způsobů úhrady a dodávky – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení těchto obchodních podmínek.

11.2.2. V případě uzavření smluv na základě těchto obchodních podmínek o kontinuálním charakteru (např. poskytování elektronické služby – účet) změněné obchodní podmínky zavazují příjemce služby, byly-li dodrženy požadavky stanovení v českém obchodním zákoníku, tedy že příjemce služby byl správně informován a nevypověděl smlouvu do 14 kalendářních dní ode dne informování. V případě kdyby změna obchodních podmínek měla za následek zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo zvýšení existujících, příjemce služby spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy.

11.2.3. V případě uzavření na základě těchto podmínek smluv o jiném charakteru než kupní smlouva, nebudou změny obchodních podmínek nijak porušovat získaná práva příjemců služeb / zákazníků spotřebitelů přede dnem platnosti změn obchodních podmínek, změny obchodních podmínek zejména nebudou mít vliv na již podávané nebo podané objednávky ani na uzavřené, realizované nebo vykonané prodejní smlouvy.

 

11.3. Na případy, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vztahují obecně platné polské a české předpisy, zejména: občanského zákoníku; zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (polská sbírka zákonů Dz. U. 2002 č. 144, spis. zn. 1204 s pozdějšími změnami);

 

11.4. Tyto obchodní podmínky nevylučují předpisy platné ve státě obvyklého místa pobytu spotřebitele uzavírajícího smlouvu s poskytovatelem služby / prodejcem, které nelze vyloučit smluvní cestou. Poskytovatel služeb / prodejce zaručuje v takovém případě ochranu poskytnutou na základně předpisů, které nelze smluvní cestou vyloučit.

 

12. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzor formuláře odstoupení od smlouvy
(tento formulář vyplňte a zašlete pouze v případě, kdy chcete odstoupit od smlouvy)

- Příjemce:

DAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków, Polsko
loveair.pl
kontakt@loveair.cz

 

- Já/my(*) tímto informuji/informujeme(*), že chci/chceme odstoupit od kupní smlouvy na následující věci(*) smlouvy na dodávku následujících věci(*) smlouvy o dílo spočívající ve zhotovení následujících věcí(*) / o poskytnutí následující služby(*)

 

 

- Datum uzavření smlouvy(*) / převzetí(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze je-li formulář zasílán v papírové verzi)

- Datum

*) nehodící se škrtněte

 

Inforumjeme, že pro realizaci služeb dostupných v našem obchodě, optimalizaci obsahu a přizpůsobení obchodu vašim požadavkům, použiváme informace poskytnuté prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na zařízení konečného uživatele. Soubory cookies můžete prohlížet v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další využití stránek internetového obchodu, bez změny nastavení prohlížeče znamená, že souhlasítě z využitím souborů cookies. Více informací je poskytnuto v politice ochrany osobních údajů obchodu.