Čistička vzduchu do kanceláře

Kvalita vzduchu, který dýcháme v práci, je pro vaši výkonnost mimořádně důležitá. Mnohé typy znečištění a také špatná ventilace místnosti mohou navíc vést k dýchacím onemocněním včetně alergie, které se stávají stále častější příčinou absencí. Je však nutné si uvědomit, že negativní dopady znečištěného vzduchu v kanceláři lze účinně snížit. Poradíme, jak může zaměstnavatel zlepšit kvalitu vzduchu na pracovišti a tím pádem i zdraví svých podřízených.

 

Jaký má na soustředění pracovníků vliv čerstvý vzduch?

Jak je všeobecně známo, na spokojenost s prací má vliv nejen výše mzdy, možnost růstu či dobrá atmosféra mezi spolupracovníky. Obrovský význam mají také poněkud „přízemnější“ činitele jako teplota v kanceláři, osvětlení, hlučnost nebo celková čistota místnosti – včetně kvality vzduchu. Jak ukazuje výzkum provedený organizací British Council for Offices v roce 2016, poslední z uvedených faktorů považuje až 80 % respondentů za ten nejdůležitější ovlivňující komfort pracovníků na jejich pracovišti. Nutno také podotknout, že podle stejného výzkumu je pouze polovina spokojena s aktuálním stavem čistoty ve své kanceláři.

 

Neuspokojivá čistota místnosti a znečištěný vzduch v kanceláři určují nejen mnohem menší spokojenost z práce. Tyto faktory mají také přímý vliv na zdravotní stav zaměstnanců. Pokud jde o nízkou kvalitu vzduchu v kancelářských prostorách, tak navíc stále častěji slyšíme o takzvaném „syndromu nezdravých budov“. Toto označení se používá pro budovy vyznačující se vysoce nepříznivými podmínkami, kvůli kterým hodně lidí, kteří se tam pohybují, cítí obrovské nepohodí – jak psychické, tak i fyzické. Zaměstnanci, kteří pobývají v takovémto „nezdravém“ objektu, mohou u sebe zaznamenat alergické příznaky.

 

Potíže zaměstnanců spojení se syndromem nezdravých budov:

 • motání hlavy,

 • migrény,

 • problémy se soustředit,

 • necítí se dobře,

 • kožní změny.

 

Kvalita vzduchu na pracovišti je podmíněna řadou faktorů.

 

Faktory mající vliv na zhoršení kvality vzduchu v kanceláři
Znečištění vzduchu v kanceláři

 

Čistý vzduch je svého druhu záruka dobrých pocitů a výkonnosti zaměstnanců. Aby se mohlo říci, že vzduch, který dýcháme, je kvalitní, měly by se vzít v úvahu následující parametry: čistota a obsah kyslíku. Aby měli pracovníci zajištěny vhodné podmínky, mělo by se postarat o to, aby byla správná koncentrace kysličníku uhličitého v dané kancelářské místnosti. Jeho obsah nám pomáhá určit kvalitu vzduchu. Tato hodnota se vyjadřuje jednotkou ppm – to z angličtiny znamená počet molekul konkrétní chemické látky na milion molekul plynu nebo roztoku, tedy jedna miliontina celku.

 

Nutno podotknout, že koncentrace kysličníku uhličitého ve vzduchu by v dané místnosti neměla překračovat obecně přijatý limit – 1000 ppm. Jinak by mohli zaměstnanci cítit větší diskomfort, jak psychický, tak fyzický, jehož důsledkem bude nižší efektivita jejich práce. Pobyt v místnosti s vysokou koncentrací kysličníku uhličitého totiž může vést ke snížené koncentraci. Dokonalé potvrzení této teze může představovat výzkum, během něhož se prokázalo, že nárůst výchozí koncentrace CO2 činící 945 ppm o 400 ppm způsobil pokles efektivity a zhoršení kognitivních funkcí zaměstnanců až o 21 %.

 

Podmínky, aby měli lidé v konkrétní místnosti přístup k čistému vzduchu, je stanovena předpisy. Platí, že se má zajistit 20 m3/h čistého vzduchu každému, kdo je mj. ve veřejné budově. Toto množství by se mělo zvýšit například v případě kancelářských prostor, kde se nedají otevírat okna – pak by se každému mělo zajistit 30 m3/h čerstvého vzduchu a smí-li se tam kouřit, tak 50 m3/h. Velmi významným aspektem je také vlhkost vzduchu v místnosti – měla by činit 40-60 %. Aby byla jistota, že v kanceláři nepřekračuje koncentrace CO2 přípustné limity, je vhodné použít čističku vzduchu, která je vybavena čidlem CO2. Takovéto řešení bylo uplatněno v čističkách vzduchu nejnovější generace LIFAair. Díky kontrolní a měřicí stranici zkoumá čistička vzduchu LIFAair LA333 s řídicí jednotkou LIFAsmart 6 různých parametrů vzduchu, mimo jiné také koncentraci kysličníku uhličitého a přizpůsobuje chod ventilátoru vyhodnocenému stavu vzduchu.

 

Proč je čistý vzduch v kanceláři tak důležitý?

Proč je čistý kancelářský vzduch tak důležitý
Důsledky nízké kvality vzduchu na pracovišti

 

Alergie a absence v práci

Je fakt, že alergické potíže, které mohou být následkem znečištěného vzduchu v kanceláři, nepříznivě ovlivňují koncentraci a tím i kvalitu práce. Navíc mohou vést ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnance a tím i k časté absenci v práci, nebo dokonce k rozhodnutí odejít. Nutno podotknout, že takováto situace může znamenat významné náklady pro samotného zaměstnavatele. Přesvědčte se, jak může být čistička vzduchu užitečná při odstraňování alergie.

 

Absence a zejména značná rotace pracovníků v rámci dané firmy má za následek zařizování náhrad na místo odcházejících zaměstnanců a tím i nutnost pořádat školení pro osoby, které se ujímají nových pracovních povinností. To se nepopíratelně spojuje s náklady a přinejmenším s dočasným snížením produktivity, což také vede k jistým finančním ztrátám pro celý podnik. V takovéto situaci může utrpět rovněž renomé firmy, která s nižšími výsledky nebo poskytující méně kvalitní služby než dosud může přijít o důvěru dosavadních zákazníků.

 

Alergie z povolání

Nutno podotknout, že zdánlivě víceméně neškodné potíže spojené se špatnou kvalitou vzduchu na našem pracovišti mohou představovat zárodek mnohem vážnějších nemocí, které nám v budoucnu velmi ztíží plnit pracovní úkoly. Je tedy vhodné věnovat se trochu tématu alergie z povolání.

 

Označení „alergie z povolání“ lze použít ve vztahu k alergii způsobené v důsledku škodlivých látek, které se vyskytují na pracovišti nebo vyvolané specifikou provádění konkrétní profese. Dlouhodobé vystavení působení alergenu a ignorování příznaků onemocnění může vést k nemocem, kterým se říká „nemoc z povolání“.

 

Nemoci z povolání
Nejčastější nemoci z povolání

 

Také je vhodné poznamenat, že v případě alergií z povolání látka alergizující danou osobu jen zřídkakdy ji alergizuje i mimo pracoviště. To vyplývá ze skutečnosti, že škodlivost konkrétního alergenu charakteristického pro prostředí na pracovišti je daná jeho koncentraci a dobou expozice. Takže rozvoji alergie přejí konkrétní podmínky v práci. Pokud na základě příslušných vyšetření bude onemocnění diagnostikováno jako nemoc z povolání, tak pacient bude mít nárok na dávky z nemocenského nebo sociálního pojištění.

 

Aby se předešlo onemocnění pracovníků výše zmíněnými nemocemi, měla by se především pokud možno omezit přítomnost alergenů na pracovišti. Je fakt, že nebudete schopni je eliminovat zcela, avšak jednou z povinností zaměstnavatele je učinit určité kroky, které alespoň do jisté míry přispěji ke zlepšení kvality vzduchu a tím i ke zlepšení podmínek na pracovišti.

 

Jak se postarat o čerstvý vzduch v kanceláři?

Čerstvý vzduch v kanceláři je klíčový faktor mající vliv jak na dobré pocity lidí, tak i na zlepšení jejich pracovní kondice. Proto by se na pracovišti měla zajistit především patřičná ventilace vzduchu. Je však nutné pamatovat, že zařízení by se měla pravidelně čistit a jejich filtry vyměňovat. Jinak se stav vzduchu nijak nezlepší, nýbrž naopak zhorší. Aby se účinně zvýšila produktivita práce pracovníků a minimalizovalo riziko alergie, v delším časovém výhledu také riziko nemocí z povolání, měla by se také zvážit možnost koupit čističky vzduchu. Ty pomohou rovněž značně redukovat tempo usazování prachu, což bude mít pozitivní vliv na estetiku kanceláře a může snížit náklady na udržování čistoty. Důležitá fakta ke kvalitě vzduchu:

 • V místnostech se tráví 90 % času.

 • Vzduch v místnostech může být až pětkrát více znečištěný než venku.

 • Třetina kancelářských pracovníků je přesvědčena o tom, že jejich pracoviště byla navržena s ohledem na zdraví lidí, kteří tam pracují.

 • Odstranění zdrojů emise těkavých organických látek z kanceláře může zvýšit výkonnost zaměstnance dokonce až o 9 %.

 

Jak vybrat čističku vzduchu do kanceláře?

Investice do kancelářské čističky vzduchu je rozhodně jeden z nejlepších způsobů, jak zlepšit kvalitu vzduchu na pracovišti. Je to totiž zařízení, které plní funkci filtru vzduchu, díky čemuž odstraňuje ze vzduchu znečištění a zdraví škodlivé látky. Čističky vzduchu úspěšně odstraňují ze vzduchu mj. rozličné alergeny, nepříjemné zápachy, roztoče, bakterie a také smog.

 

Proces čištění vzduchu vypadá takto:

 • ventilátor iniciuje nucený oběh vzduchu, tedy vhání vzduch do zařízení,

 • vzduch se pak filtruje,

 • v závěrečném kroku přístroj vyfukuje vyčištěný vzduch do okolí.

V závislosti na vašich potřebách si můžete vybrat také model s vestavěnou funkcí zvlhčování a ionizování vzduchu.

 

Čistička vzduchu je dokonalý lék na veškeré alergické potíže, s nimiž se můžete setkat na pracovišti. Odstranění alergenů z okolí významně zlepší pracovní komfort.

 

Lepší kvality vzduchu v kancelářských prostorách lze dosáhnout díky čističkám vzduchu Sharp. Tato zařízení byla vybavena technologií Plasmacluster, která zaručuje neobyčejnou účinnost v boji proti alergenům ve vzduchu. Použití čističky vzduchu na pracovišti může také mít vliv na pokles absencí ze zdravotních důvodů.

 

Kam v kanceláři umístit čističku vzduchu?

Čistička vzduchu bude správně fungovat, když ji postavíte na vhodné místo. Správné umístění přístroje a podmínky v dané místnosti (cirkulace vzduchu, ventilace, rozložení oken, zařízení místnosti) určují výkonnost.

 

Při výběru kancelářské čističky je třeba vzít v úvahu kubaturu a plochu místnosti, kde byste chtěli zlepšit kvalitu vzduchu. Je-li větší než 30 m2, může se ukázat, že jeden přístroj nestačí. Oblast, na níž je většina čističek vzduchu nejúčinnější, činí 15 až 30 m2. Také je třeba zmínit, že doporučení výrobců platí pro místnosti bez žádných překážek, např. výklenků, boxů rozdělujících jednotlivá stanoviště, příček či přepážek. Plocha určená pro konkrétní přístroj představuje maximální oblast, kterou lze čistit v tom nejvýkonnějším pracovním režimu. Při výběru zařízení do kanceláře je vhodné zvolit model s dokonalými výkonnostními parametry, např. čističku vzduchu LIFAair.

 

Potom se musí zvážit, kam čističku vzduchu postavíte. Tyto přístroje velmi dobře plní svou úlohu v kompaktních místnostech, kde je zajištěna patřičná cirkulace vzduchu. Takovýmto prostorem může být například konferenční sál. Velké prvky vybavení mohou narušovat správnou cirkulaci vzduchu a tím i efektivní čištění. Proto se vyplatí předem důkladně analyzovat, kolik čističek vzduchu a jak rozmístěných bude pro danou místnost optimálních.

 

Buďte vždy informování o novinkách, akcích a speciálních nabídkách v našem obchodě. Neposíláme spam!

Inforumjeme, že pro realizaci služeb dostupných v našem obchodě, optimalizaci obsahu a přizpůsobení obchodu vašim požadavkům, použiváme informace poskytnuté prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na zařízení konečného uživatele. Soubory cookies můžete prohlížet v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další využití stránek internetového obchodu, bez změny nastavení prohlížeče znamená, že souhlasítě z využitím souborů cookies. Více informací je poskytnuto v politice ochrany osobních údajů obchodu.