Smogový slovníček

Často používáme pojmy jako PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a řadu dalších. Co se za těmito symboly a názvy skrývá? Podívejte se na náš slovníček smogových pojmů a přečtěte si, jak mohou být jednotlivé typy znečištění škodlivé.

 

Znečištění vzduchu

Chtěli bychom vám poskytnout přesné informace ohledně škodlivých sloučenin, které se nacházejí ve smogu a vůbec ve znečištěném českém vzduchu. Poznejme lépe našeho nepřítele, abychom s ním mohli účinněji bojovat.

 

  1. PM10 je drobný polétavý prach o velikosti do 10 mikrometrů. Skládá se ze směsi organických i neorganických látek. Obsahuje však také bohužel jedovaté látky. Zvlášť nebezpečné jsou těžké kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky.

Na základě právě tohoto prachu se zpravidla provádějí měření znečištění vzduchu a určuje se jeho kontaminace. České (v porovnání s evropskými zeměmi mírnější) limity průměrné denní koncentrace PM10 ve vzduchu činí až 50 µg/m3.

 

Proto je také absurdní, že v Česku jsou obyvatelé informování o překročení limitů, teprve když hodnoty přesahují 200 µg/m3! To už je situace přímo dramatická, ale smogová výstraha nastává, teprve když tato úroveň dosáhne hodnoty 300 µg/m3! Průměrná roční koncentrace PM10 považovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako přípustná je 20 µg/m3, v Ostravě je překračována čtyřnásobně – takže téměř každý den Ostravené dýchají nezdravý vzduch.

 

Tento prach se absorbuje v horních cestách dýchacích a v průduškách. Může vést ke značnému snížení kapacity našich plic – rychleji se budeme unavovat, rychleji se zadýcháme, může se objevit kašel a potíže s dýcháním. Může přispět k zvýšenému nebezpečí infekce dýchacích cest a také vést k chronickým onemocněním, jako je astma. Zhoršuje také příznaky alergie jako senná rýma, zánět spojivek a kašel.


 

  1. PM2,5 je také polétavý prach, který se skládá z organických i neorganických látek. Velikost prachových částic je do 2,5 mikrometru. PM10 v sobě obsahuje frakci PM2,5, která byla vyčleněna kvůli zvlášť nebezpečným vlastnostem. Tyto prachové částice se absorbují v horních cestách dýchacích a v průduškách, avšak vzhledem k jejich velikosti se mohou dostávat také do krevního oběhu. Když se PM2,5 dostane do krve, tak se těžko neutralizuje, proto je tak důležitá prevence a omezování vzniku tohoto polétavého prachu. Kvůli velikostem prachových částic prakticky nespadá na zem, dokonce ani během deště. Dokáže se udržovat v atmosféře celé měsíce a cestovat spolu s větrem do vzdálenosti 2500 km. Ani dýchání nosem a přes respirátor či roušku nám neposkytne 100% ochranu před tímto prachem, jelikož částice jsou tak malé, že ochrana před nimi je neobyčejně obtížná a zřídkakdy zcela účinná. Proto je tak důležité mít doma čističku vzduchu s kvalitním HEPA filtrem, aby se mohl prach eliminovat. Tento prach může kromě našich dýchacích cest zaútočit bohužel i na naše srdce a mozek a způsobit srdeční nebo mozkovou mrtvici.
  2. Benzo[a]piren je to organická sloučenina ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. Může být součástí polétavého prachu PM10. Jeho přítomnost ve vzduchu se často zkoumá zvlášť, jelikož je výjimečně silně rakovinotvornou sloučeninou. Představují mj. hlavní rizikový faktor v cigaretovém kouři pro onemocnění rakovinou plic. A co je nejhorší: jeho limity se v Čechách překračují na některých místech o 1000 % i více.
  3. NO2 neboli oxid dusičitý. Tato chemická sloučenina se vyskytuje nejvíce u rušných ulic, jelikož ji do značné míry vytvářejí auta, ale také topné systémy. Přispívá k oslabení imunity, může vést k infekcím dýchacích cest, zhoršit příznaky astmatu a vést k onemocněním spojivek.
  4. SO2 je oxid siřičitý. Je to bezbarvý plyn s velmi silným a nepříjemným zápachem. Silně dráždí dýchací cesty. Vzniká hlavně spalováním fosilních paliv (mj. uhlí ) a čím je palivo horší, tím více SO2 se zpravidla vytváří. Obyčejně taková částice proniká do vzduchu a přispívá ke vzniku kyselých dešťů. Avšak ve velkých městských aglomeracích je také součástí smogu. Ano, chemická sloučenina způsobující ničivé kyselé deště se může snadno dostat do vašich plic.
  5. O3 - ozon, tvořící ozonosféru a chránící lidi před slunečním zářením, je dobrý. Avšak ozon, který vzniká za horkých dní působením slunečních paprsků na zplodiny, už není pro člověka tak příznivý. Je součástí městského smogu a samozřejmě útočí na naše horní cesty dýchací, což způsobuje kašel, potíže s dýcháním a zhoršení astmatu. Vedle toho může ozon v lidském organismu způsobit bolesti hlavy, nevolnost a únavu.

V českém vzduchu bohužel nedominuje jen kyslík, dusík a argon. Je plný polétavého prachu a dalších škodlivých a rakovinotvorných látek. Snažme se sami nepřispívat k produkci většího množství znečišťujících látek a i pro své vlastní zdraví vytvářejme co nejlepší atmosféru ve vlastním domě.

 

Buďte vždy informování o novinkách, akcích a speciálních nabídkách v našem obchodě. Neposíláme spam!

Inforumjeme, že pro realizaci služeb dostupných v našem obchodě, optimalizaci obsahu a přizpůsobení obchodu vašim požadavkům, použiváme informace poskytnuté prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na zařízení konečného uživatele. Soubory cookies můžete prohlížet v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další využití stránek internetového obchodu, bez změny nastavení prohlížeče znamená, že souhlasítě z využitím souborů cookies. Více informací je poskytnuto v politice ochrany osobních údajů obchodu.