Elektrosmog

Nadměrné elektromagnetické záření může mít velmi negativní dopady na naše zdraví. Seznamte se s riziky elektrosmogu a zjistěte, jak můžete svůj organismus chránit před jeho působením.

 

Co to je elektrosmog?

V LoveAir se zajímáme o každý typ smogu. Dozvěděli jsme se tedy také, že vedle zimního (siřičitého) a letního (fotochemického) smogu, které oba vznikají kvůli znečištěnému vzduchu a jsou neobyčejně nebezpečné, jelikož útočí na naše plíce, což kromě kašle nebo škrábání v krku může vést k velmi vážným následkům jako rakovina plic nebo CHOPN, existuje ještě jeden druh smogu.

 

A to je elektrosmog neboli elektromagnetický smog. Jelikož dnes vytváříme spoustu elektromagnetického záření různých kmitočtů, můžeme hovořit o jakémsi elektromagnetickém znečištění. Vytváří se při jakémkoliv napětí nebo proudu, proto se týká opravdu řady předmětů:

 • mobilní telefony,

 • počítače,

 • vysílače,

 • televizory,

 • ledničky,

 • radary,

 • elektrické vedení a mnoho dalších.

Umělé a přírodní záření

Kromě umělého záření existuje také přírodní, které vytváří magnetické póly Země, sluneční a kosmické záření. Zajímavé je, že lidé, kteří byli delší dobu izolováni od těchto přírodních faktorů, pozorovali negativní vliv na svůj organismus – byli podráždění, často je bolela hlava, měli narušený vegetativní cyklus. Člověk je těsně spjat s přírodním elektromagnetickým zářením, proto jsou podezření, že odchylky jedním směrem (zbavení přírodního elektromagnetického záření) i druhým směrem (přemíra umělého elektromagnetického záření) mohou být pro člověka škodlivé.

 

Škodlivost elektromagnetického smogu

Nutno však zmínit, že ještě neexistují výzkumy, které by na 100 % tezi o škodlivosti elektrosmogu potvrzovaly. Proto si přípustné limity záření stanovuje každá země sama. Velmi restriktivní limity má v tomto ohledu Rusko, kde byly negativní účinky elektromagnetického záření zjištěny brzy. V Evropě jsou normy rozličné a často se liší mezi jednotlivými zeměmi i řádově. Naprostou výjimkou jsou v tomto ohledu Spojené státy, kde jsou normy 1000krát vyšší než v Rusku, takže v USA se elektrosmogu nikdo neobává.

 

Obtížnost výzkumu spočívá v tom, že se výsledky pozorují po dlouhodobém, často přinejmenším několikaletém působení intenzivního elektromagnetického záření, např. při práci s vysílači nebo když každý den několik hodin hovoříme přes telefon. Také je velmi těžké oddělit tyto výsledky od dalších faktorů, jako jsou například znečištění vzduchu, chemické prostředky, jídlo, voda, dřívější zdravotní stav, životní styl atp.

 

Vliv elektrosmogu na zdraví

Ze současných výzkumů však vyplývá, že elektromagnetické záření může způsobovat mj.:

 • funkční poruchy nervové soustavy (reakce jako na stres),

 • změny průběhu vln vytvářených mozkem,

 • změny v kardiovaskulární soustavě,

 • změny kostní dřeně,

 • změny v mozkové kůře a činnosti endokrinních žláz.

 

Také je vyšší pravděpodobnost onemocnění rakovinou (několik specifických druhů). Také se prokázalo, že elektrosmog může mít vliv na vývoj plodu a zvyšovat pravděpodobnost:

 • potratu,

 • narození nemocného dítěte,

 • onemocnění rakovinou.

 

I když nejsou k dispozici komplexní výzkumy, které by potvrzovaly škodlivost elektromagnetického záření, stojí za to se řídit zdravým selským rozumem a neriskovat své zdraví – a tím spíš zdraví plodu.

Podle možností omezujme délku našeho pobytu v okolí vedení vysokého napětí, nehovořme přes mobilní telefon celé hodiny. Takováto omezení nám určitě neuškodí, ale mohou prospět.

 

Buďte vždy informování o novinkách, akcích a speciálních nabídkách v našem obchodě. Neposíláme spam!

Inforumjeme, že pro realizaci služeb dostupných v našem obchodě, optimalizaci obsahu a přizpůsobení obchodu vašim požadavkům, použiváme informace poskytnuté prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na zařízení konečného uživatele. Soubory cookies můžete prohlížet v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další využití stránek internetového obchodu, bez změny nastavení prohlížeče znamená, že souhlasítě z využitím souborů cookies. Více informací je poskytnuto v politice ochrany osobních údajů obchodu.