Kdysi čističky vzduchu nebyly…

Lidé žili a bylo jim dobře. Co když je celý ten smog jen výmysl výrobců domácích spotřebičů, aby na lidech vydělali? Tyto názory lze v diskusích o smogu často uslyšet. Zcela souhlasíme, že každý vlastní mínění. Teď jsme se rozhodli se s vámi podělit o naše názory na toto téma.

 

Potřebujete čističku vzduchu?

Diskuse, zda je smog jen pouhý výmysl ekologů, „podivínů“ od ochrany životního prostředí a výrobců různých zařízení, nebo skutečný problém, se vede už řadu let. První přízemní mrazíky a vhodné větrné podmínky znamenají, že se najednou objevuje smog. A to se opakuje rok co rok. Ta pravedlnost je tak samozřejmá, že v mnoha obcích obyvatelé čekají na zprávu o smogu stejně netrpělivě jako na každoroční: zima překvapila silničáře“.

 

Pohled na černý kouř ze sousedova komínu, problémy s dýcháním a nutnost rezignovat z procházek venku způsobují, že si vzpomeneme na problém se smogem. Pak řada lidí, kterým není kvalita vzduchu lhostejná, říká, že se s tím musí něco udělat. Že takhle to přece dál nejde! Na druhou stranu se setkává s opačnými hlasy, že není důvod přehánět. Smog byl vždycky. Dříve dokonce horší. Dělat aféru z kouře je prostě přehnané.

 

Takto začínají první diskuse o smogu, které nezřídka nakonec vedou k velmi krajním emocím účastníků diskuse… i když úroveň a tón debaty často diskusí nazvat nelze.

 

 

Proto bychom se také chtěli podělit o naše názory; na komentáře které se v internetových diskusích o smogu nejčastěji objevují. Zároveň podotýkáme, že každý si musí udělat vlastní názor a je třeba si vážit odlišných přesvědčení.

 

Absence měření kvality vzduchu – varování

To je pravda.

Ale když lidé o tom nebudou vědět, bude se jim lépe dýchat?

Když se nebude znečištění měřit, bude vzduch čistější?

 

Vnímáme to tak, že dnešní možnosti měření kvality vzduchu jsou velmi přínosné. Poskytují důvěryhodné informace o stavu znečištění. A to, jak my s těmito informacemi naložíme, to už je naše věc… naše neboli celé veřejnosti města, čtvrti, vedení města nebo obce… ale také naše – tedy majitelů rodinných domů, majitelů domů s romantickým (a kouřícím) krbem, rodičů alergických dětí atp. Na kvalitu vzduchu u sebe doma máte vliv jen vy sami!

Dříve se vzduch neměřil...

Nyní si můžete změřit kvalitu vzduchu sami. A rozsáhlé výzkumy potvrzují, že znečištění překračuje přípustné hodnoty, což našemu zdraví rozhodně neslouží!

 

vývoj úrovně znečištění vzduchu v průběhu let – varování

Je fakt, že před několika desítkami let neplatily tak přísné normy ochrany životního prostředí jako dnes. Vstup do EU znamenal pro naši zemi a naše podniky nutnost dodržovat četná přísnější pravidla spojená s emisí nečistot. V nedaleké budoucnosti bude EU ještě přísnějšími sankcemi vymáhat dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Můžeme tedy v dalších letech doufat ve zlepšení kvality vzduchu. Nutno však zdůraznit, že továrny a velké průmyslové závody nejsou jediní znečišťovatelé – viz následující bod.

 

Dříve železárny a továrny vypouštěly nebezpečnější nečistoty...

Dnes máme v oblasti životního prostředí mnohem více právních úprav. Přesto úroveň znečištění vzduchu představuje pro naše zdraví velké riziko!

 

Emise plynů – varování

Nemáte bohužel vliv na to, čím topí váš soused. Ale s čističkou vzduchu omezující smog máte vliv na to, zda bude čistý vzduch u vás doma. Pokud váš soused celou topnou sezónu intenzivně otravuje vzduch ve vašem okolí, tím spíš byste měli pečovat o zdraví své i svých nejbližších. Za takovéto situace se bohužel doporučuje netrávit mnoho času venku. Ale můžete se postarat o to, že i přes tak velké nebezpečí pro vaše zdraví budete schopni zajistit čistý vzduch u vás doma. A to přece není málo!

Dříve jste neměli na chování svého souseda žádný vliv…

...a stále nemáte. Můžete však ovlivnit kvalitu vzduchu u sebe doma!

 

Tlak ze strany ekologů –varování

Správně, dříve lidé tak moc neprotestovali proti vypouštění nečistot. Na jednu stranu to bylo tím, že nebyla žádná věrohodná měření kvality vzduchu. Na druhou stranu nebylo tak velké povědomí a informovanost o důsledcích znečištění na naše zdraví. To se dnes už změnilo. A k tomu se přidal přístup k informacím a snadné generování obsahu na Internetu pomocí sociálních sítí.

 

Lidé, kterým na srdci leží zdraví své i rodiny, hlasitě burcují, že takhle to dál nejde. Je to špatně? Pokud je znečištění důsledkem nedbalosti jednotlivých lidí nebo výsledkem hyperintenzivní činnosti průmyslových závodů, tak není nic špatného na chuti domáhat se svých práv na čistý vzduch. Politika maximalizace zisku za každou cenu, kterou provádí řada průmyslových podniků, může vést k obrovské degradaci životního prostředí. Proto protestní hlasy ze strany občanů by měly být velmi rozhodné a viditelné. Jinak našim dětem a vnukům zanecháme místo, v němž se nedá volně dýchat a užívat si krásy přírody.

 

Dříve se o ochraně životního prostředí moc nemluvilo...

Dnes každý na základě vlastních znalostí a potřeb může vyjadřovat svůj nesouhlas vůči vědomému znečišťování vzduchu.

 

pálení odpadků v kotlech – varování

Ano, to je pravda. Tento mlčenlivý souhlas vedl k tomu, že lidé do kamen nebo kotlů házeli odpadky, a to i toxické, pneumatiky, umělou hmotu a všechno, co jim přišlo pod ruku. Znečištění od lokálních topenišť je zvlášť otravné, a to obrazně i doslova. Pokud někdo neví, co máme na mysli, tak ať se projde sídlištěm rodinných domků, kde se topí mourem, uhelným kalem nebo běžnými odpadky z domácnosti.

 

Zde se objevuje velmi vážný problém spojený s nízkými příjmy lidí, kteří nemají na instalaci ekologického topného systému. To je podle nás jeden z nejdůležitějších problémů, s nímž musíme něco udělat. Zde však jsou potřebná systémová řešení!

  • Ukládání pokut nejchudší skupině obyvatel není řešení – v případě osob s nízkým příjmem není topení nekvalitním topivem výsledkem zlé vůle, ale je to často jediný způsob, jak přežít studenou zimu. Něco jiného je, když hovoříme o zámožných lidech, kteří topí odpadky z pohodlnosti. Občas přihodí do kamen staré pneumatiky, rychle se jich tak zbaví.

  • Je potřeba ekologické vzdělávání – v každé skupině společnosti, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Bohužel se často stává, že spalování odpadků v kamnech je záležitost zvyku, nikoliv absence alternativy.

  • Běžně dostupné dotace na výměnu kotlů za ekologické – města a obce by měly zajistit možnost koupě ekologických kotlů a zavádění dalších ekologických řešení díky získávání externí zdrojů financování. Prostředky na dotace na ekologické kotle nebo solární instalace vůbec nemusejí pocházet z městského nebo obecního rozpočtu. V řadě případů je dostupnost takovýchto dotací závislá na činnosti a vůli úřadů. Řada měst již ukázala, že to možné je. Jsme přesvědčeni, že stále více lidí by si ráda vyměnila stávající topení za ekologické, ale hlavním omezením jsou finanční prostředky potřebné na takovouto investici.

  • Provádění kontroly kvality topiva v uhelných skladech – z uhelných skladů bylo staženo nekvalitní palivo typu kal, flot nebo mour. Objevil se však bohužel nový problém – občas se k nám doveze nekvalitní uhlí z východu (zejména z Ruska). Takže nahrazení např. flotu tímto uhlím nemusí znamenat vůbec žádné zlepšení. Ruské uhlí IV. třídy nedává vysokou teplotu a rychle hasne. To znamená, že když budeme v kotli topit takovýmto uhlím, tak ho hodně spotřebujeme a přesto v našem domě nebude nijak zvlášť teplo.

Výše uvedené problémy jsou velmi složité a jeden zákon nebo nařízení bohužel všechno nezmění. Na zvýšení blahobytu nejchudší skupiny obyvatel nebo zvýšené ekologického uvědomění jsou zapotřebí celá léta. Na zavedení systémových změn potřebujeme vůli a chuť něco dělat ze strany četných kruhů. Proto každý krok vpřed bude dobrým signálem.

 

Dříve lidé mohli topit, čím chtěli...

Dnes bychom měli všemi možnými prostředky dojít ke stavu, kdy lidé budou chtít a budou moci (protože na to budou mít) topit jen ekologickým palivem.

 

rostoucí intenzita silniční dopravy – varování

Počet aut na silnicích rok od roku roste. Podle statistik centrálního registru vozidel z roku 2019 dovoz vozidel do 3,5 t s přiblížil k 200 tisíc. Průměrné stáří individuálně dovážených vozidel je však bohužel skoro 15 let. To znamená, že se do naší země přivezlo obrovské množství starých ojetin.

 

Porovnání průměrného stáří vozidel
Porovnání průměrného stáří vozidel

 

Ve zprávě Evropské agentury pro životní prostředí stojí, že z důvodu znečištěného vzduchu umírá v Čechách průměrně ročně 10 190 obyvatel. Do značné míry se viní za předčasnou smrt ve velkých městech intenzivní dopravu (auta a letadla).

Dříve byl silniční a letecký provoz mnohem nižší. Dnes statistiky potvrzují, že emise z dopravy přispívají ve velké míře k četným onemocněním a dokonce i k předčasným úmrtím.

 

škodlivé působení elektrospotřebičů – varování

Iontová rovnováha v místnosti, v němž je hodně elektrospotřebičů, je drasticky narušená. To vede k četným negativním důsledkům:

  • snížená koncentrace,

  • problémy se spaním.

A přece přes tak mnoho negativních důsledků jen málokdo by chtěl rezignovat z většiny těchto přístrojů. Ba dokonce přímo naopak. Rostoucí obliba řešení typu inteligentní dům způsobuje, že přístrojů máme stále více a stále častěji jsou připojeny do Wi-Fi sítě. Proto se vyplatí zvážit nákup zařízení, která obnoví iontovou rovnováhu ve vzduchu a zároveň zlepší to, jak se doma cítíme.

P. S. Už jste si spočítali, kolik elektronických zařízení funguje ve vašem obýváku nebo ložnici?

 

Dříve přemíra elektrospotřebičů nenarušovala iontovou rovnováhu v našich domech...

Když dnes chceme obnovit iontovou rovnováhu, můžeme použít inovativní technologie inspirované přírodou.

 

nízká imunita organismu – varování

Sterilní potraviny, obrovské dávky antibiotik při chování zvířat, GMO, snížení obsahu živin v zelenině a ovoci, spotřeba velmi zpracovaného jídla a desítky dalších důvodů způsobují, že naše organismy ztrácejí imunitu. Každý organismus je samozřejmě jiný. Jeden může dokonale odolávat virům a bakteriím, jiného složí; každý bacil. Funguje-li vaše imunita bezvadně, pak patříte k vyvoleným. Ale co mají říct ti, kteří si s příchodem chladnějších a sychravých dní berou několik neschopenek za měsíc, protože na ně pořád leze nějaké nachlazení? Za takovéto situace se zdá velmi odůvodněné používat v kancelářích nebo v domácnostech čističku vzduchu, která neutralizuje značnou část virů a bakterií. Zvlášť doporučované jsou pak čističky vzduchu do školek, aby se zlepšila často neobyčejně slabá imunita dětí.

Dříve lidé jedli zdravější jídlo a méně faktorů omezovalo jejich imunitu...

Dnes se musí čelit novým výzvám, které jsou nezřídka bohužel výsledkem škodlivé činnosti člověka.

 

Alergie, civilizační nemoci – varování

Zeptejte se své babičky, jak si ona a její kamarádi v dětství radili s alergii na pyly. A nedivte se, jestli se rozesměje. Nedivte se také, když babička nebude moci pochopit, proč stále kýcháte a předstíráte slabost, jakmile jarní vítr přivane další vlnu pylů ze stromů. Dříve alergie byla marginální problém. Dnes alergii říkáme civilizační choroba 21. století, což také potvrzují statistiky:

  • 130 mil. Evropanů má alergii dýchacích cest,

  • 30 milionů Evropanů má astma

  • a neuvěřitelně vysoké prognózy odhadu počtu onemocnění alergií do roku 2025, které si můžete přečíst v článku, jak si umět poradit s alergiemi.

Osoby trpící inhalační alergií vědí, s jakými obtížemi musejí bojovat někdy i několik měsíců v roce. Naštěstí v uzavřených prostorách můžete díky čističce vzduchu normálně fungovat – bez rýmy, bez zrudnutých spojivek, bez tisíce kýchnutí za minutu, bez oslabení a únavy.

Dříve nebylo tolik alergií...

Dnes je alergie civilizační nemoc 21. století. Tento problém nemůžeme zlehčovat. Musíme si s ním nějak poradit.

 

absence čističek vzduchu – varování

Ano, máte pravdu. Dříve lidé neměli navýběr. Ale teď ho máte vy!

Navíc je nabídka čističek vzduchu obrovská – levnější, dražší, s doplňkovými funkcemi, klasické, s moderním designem – jak je libo!

Pokud máte na nákup čističky a záleží vám na vašem zdraví i zdraví vašich blízkých, můžete kvalitu vzduchu u sebe doma skutečně zlepšit.

Každý má právo na vlastní názor.

Rozhodnutí je na vás!

 

Buďte vždy informování o novinkách, akcích a speciálních nabídkách v našem obchodě. Neposíláme spam!

Inforumjeme, že pro realizaci služeb dostupných v našem obchodě, optimalizaci obsahu a přizpůsobení obchodu vašim požadavkům, použiváme informace poskytnuté prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na zařízení konečného uživatele. Soubory cookies můžete prohlížet v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další využití stránek internetového obchodu, bez změny nastavení prohlížeče znamená, že souhlasítě z využitím souborů cookies. Více informací je poskytnuto v politice ochrany osobních údajů obchodu.